Φυσικοπαθητική καλείται, σήμερα, η «Νέο – Ιπποκρατική» επιστήμη της υγείας. Ο ειδικός επιστήμονας που εξασκεί την φυσικοπαθητική, ονομάζεται φυσικοπαθητικός.

Η φυσικοπαθητική στηρίζει την όλη φιλοσοφία της στο αμετάβλητο γεγονός, ότι ΜΟΝΟ Η ΦΥΣΗ θεραπεύει.

Γι’ αυτό και πιστεύει στη ζωτική ενέργεια που διαθέτει ο ανθρώπινος οργανισμός, καθώς, επίσης, και στη δυνατότητα του να αυτοθεραπευτεί, εάν τηρεί τους απαράβατους και αναλλοίωτους συμπαντικούς νόμους.

Η φυσικοπαθητική προσεγγίζει τον ασθενή ολιστικά, καθώς θεωρεί ότι ο τρόπος διατροφής, ο τρόπος σκέψης και γενικά ο τρόπος ζωής του καθενός καθορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό την πρόληψη και τη θεραπεία όλων των ασθενειών.

Η φυσικοπαθητική επιστήμη της υγείας αντιτίθεται στη χρήση φαρμάκων, εμβολίων, εγχειρήσεων και πολυδάπανων ιατρικών εξετάσεων, εάν, πρωτίστως, δε δοκιμαστεί ο ασθενής σε ηπιότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις (μεθόδους).

Ο φυσικοπαθητικός δεν είναι ιατρός και ως εκ τούτου δεν έχει το δικαίωμα διαγνωστικών εξετάσεων, καθώς, επίσης, δεν είναι και θεραπευτής, εφόσον το σώμα θεραπεύεται μόνο του.

Τα μόνα εργαλεία που χρησιμοποιεί ο Φυσικοπαθητικός είναι η βοήθεια της μητέρας φύσης και των πολύτιμων βοηθών της, του νερού, του αέρα, του ήλιου, της άσκησης, της διατροφής και άλλων φυσικών μεθόδων. Όπου παρατηρείται ανάγκη, χρησιμοποιεί το βελονισμό, την ομοιοπαθητική, την ιριδολογία, το σιάτσου, τη ρεφλεξολογία, τη βοτανοθεραπεία, αποτοξινωτικές θεραπείες και νηστείες.

Βασικές αρχές φυσικοπαθητικής

 • Μόνο η φύση θεραπεύει.
 • Η πρόληψη είναι προτιμότερη από οποιαδήποτε θεραπεία.
 • Αναζητά πάντα την αιτία του προβλήματος υγείας (ασθένειας).
 • Δύο είναι οι αιτίες όλων των ασθενειών: η τοξίνωση και η έλλειψη μικροθρεπτικών συστατικών.
 • Αντιμετωπίζει τον ασθενή ολιστικά. Σωματικά – Ψυχικά – Νοητικά.
 • Δεν υπάρχουν ασθένειες. Υπάρχουν μόνο ασθενείς.
 • Δεν ενδιαφέρεται να καταστείλει τα συμπτώματα της ασθένειας.
 • Αντιμετωπίζει και αναζητά πάντα την αιτία της ασθένειας.
 • Ο κάθε ασθενής αντιμετωπίζεται διαφορετικά (βάση της μοναδικότητας του).
 • Δέχεται ότι, όταν ένα όργανο ή ένα μέρος του σώματος πάσχει, τότε πάσχει όλο το σώμα του ασθενή.
 • Η ασθένεια είναι αποτέλεσμα της απομάκρυνσης του ανθρώπου από έναν φυσικό και απλό τρόπο ζωής.
 • Ο φυσικοπαθητικός πρέπει να εμπνέει, να μεταδίδει και να εκπαιδεύει τον ασθενή να αναλάβει προσωπική ευθύνη για την υγεία του.
 • Η φυσικοπαθητική επιζητά τη βοήθεια της ιατρικής, όταν η φύση αποτυγχάνει.