Πατερικές Συμβουλές

Στους εχθρούς σου, Συγχώρεση.
Στους φίλους σου, Την καρδιά σου.
Στα παιδιά σου, καλό παράδειγμα.
Στους κακούς, ανοχή.
Στον πατέρα σου, υπακοή.
Στην μητέρα σου, αισθήματα.
Στον εαυτό σου, σεβασμό.
Σε όλους, αγάπη.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ