Η Φυσική Αντιμετώπιση της Ιογενούς Λοίμωξης

Ο Louis Pasteur υπήρξε μια εξέχουσα προσωπικότητα και ένας από τους πρώτους που επισήμαναν τον ρόλο των μικροβίων στη διαδικασία της ασθένειας. Η άποψη του για την καθοριστική σημασία αυτού του ρόλου δέχτηκε κριτική και μέχρι σήμερα αμφισβητείται. Υπάρχει μία άποψη ότι και ο ίδιος την αναθεώρησε λίγο πριν τον θάνατό του και δέχτηκε την…