Σε ευχαριστώ για τις γνώσεις που έχεις δώσει όλο αυτό τον καιρό, έχεις αλλάξει τη ζωή μου ολοκληρωτικά σε όλα τα επίπεδα.