Μόλις είδα τα δύο σου βίντεο περί νευρικού συστήματος. Σε συγχαίρω, διότι ως Έλλην όφειλα να γνωρίζω και γνώριζα, διότι το έλεγε και ο Προσωκρατικός Εφέσιος Ηράκλητος, ότι τα πάντα ξεκινάνε από την ειμαρμένη, δηλαδή, το νευρικό μας σύστημα, όπου για να μάθουμε να το λειτουργούμε χρειαζόμαστε και την κατάλληλη πρόνοια. Το τρίπτυχο Η, η τριμερίς επιβίωση που για να πετύχει ο κάθε Έλληνας, πρέπει να γνωρίζει να ελέγχει τον εαυτό του διανοητικά, ψυχικά και σωματικά, την πρόνοια της γνώσης δηλαδή για να μπορέσει να βρει την ειμαρμένη του. Για όσους γνωρίζουν τι θα πει πραγματικά Ελληνισμός ή καλύτερα από πού κατάγετε ο Ελληνισμός, σου χρωστάνε ένα μεγάλο ευχαριστώ, σε προσωπικό επίπεδο και πολύ περισσότερο σε πανελλαδικό.

Συνέχισε και θα ανταμειφθείς, διότι είσαι από αυτούς που προσπαθούν να βγάλουν τον Έλληνα και ακόμα περισσότερο την ανθρωπότητα, η οποία γεννιέται χωρίς μνήμη και γνώση στον λαβύρινθο του ψεύδους και ήτοι χρειάζεται να σπάσει τον μεινοταύρειο φρουρό της κρυμμένης λογικής και ήτοι απαιτεί θύσειο ηρωισμό, ώστε να μπει στον παραλαβύρινθο της γνώσεις της οποίας έχουν δημιουργήσει οι Μισέλληνες, για του λόγους που σίγουρα γνωρίζεις.

Εδώ χρειάζεται ο μεταφορικός Αρειάνδειος Μίτος, δηλαδή η αληθής γνώση των Αρχαίων Ελλήνων, ο Θήσειος ηρωισμός για να μπορέσει κάποιος να ξεδιαλύνει το ψέμα το οποίο ζούμε.
Βοηθάς τον Έλληνα, μέσα από τις αλήθειες σου, να μπορέσει να ξεδιαλύνει ή να βγει από τον παραλαβύρινθο τον οποίο έχουν δημιουργήσει, για να μπορέσουν να τον εξαφανίσουν. Διότι γνωρίζουν ότι η μοναδική φυλή που έχει ικανότητες διανόησης είναι ο Ελληνισμός.

Αυτό και είναι ένας από τους πολλούς λόγους που μας μισούν.

Είσαι ένας πραγματικός Έλληνας και όχι απλά ένας Ελλαδίτης.