Είσαι πρώτος για μένα!!…
Σου έχω τεράστια εμπιστοσύνη!!!
Με έχεις θεραπεύσει, μετά από χρόνια ταλαιπωρία… πόνους…. θεραπείες…….κτλ..
Σε ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για όλα που έκανες για μένα… έχεις φερθεί ανθρώπινα απέναντι μου: με στήριξη, συμβουλές, ενδιαφέρον, ελπίδα!
Σε ευχαριστώ που υπάρχεις!